Vaccinationer är inte bara bra

http://yournewswire.com/study-pet-death-cancer/

Lyssna gärna på denna länk;

http://iterated-reality.com/sv/2017/04/24/granskning-av-innehallet-vacciner-ar-de-sakra-bedom-sjalv/

Fem saker veterinären säger som inte är sanna

10 juli, 2012 By  2 Comments

”Five Things Your Vet Says That Aren’t True” är en artikel tagen ur Dogs Naturally Magazine, översatt av Hanna Eriksson. 

1. Det är bättre att förebygga än att bota. Det är genom Vaccination vi gör våra djur resistenta (immuna) för infektioner. Ett vaccin består av modifierat eller avdödat virus och bakterier. Vaccinet framställs så att kroppens försvar ska känna igen vaccinet som en smitta och reagera på det som om det vore en riktig infektion. Kroppen kommer att producera antikroppar vilket är proteiner som känner igen infektionen och dödar den. Dessa antikroppar finns sedan kvar i kroppen som ett skydd mot infektioner våra djur kan plocka upp under sin livstid. Skyddet som dessa antikroppar utgör försämras gradvis och kroppen kan behöva enstaka påfyllnadsdoser för att hålla antikroppsnivån tillräckligt hög för att förhindra riktiga infektioner. Reaktioner efter en vaccination är mycket sällsynt. En påfyllnadsdos rekommenderas varje år.

Kroppen reagerar inte på ett vaccin på samma sätt som den skulle göra om det var en verklig sjukdom. När den utsätts för ett verkligt virus bildar kroppen immunitet genom att skicka den informationen till sina minnesceller. Dessa minnesceller, kallade cellulär immunitet, är ansvariga för att mobilisera en snabb attack nästa gång de ställs inför samma sjukdom och kroppen, beväpnad med den kunskap minnescellerna har lagrat undan, neutraliserar snabbt sjukdomen genom att utlösa cirkulerande antikroppar. Det är därför människan bara får vattkoppor en gång och hundar bara kan få parvovirus en gång. Efter den första episoden, är de skyddade för livet. Vacciner försöker efterlikna detta, men de lyckas inte helt. Vacciner stimulerar cirkulerande antikroppar, som kallas humoral immunitet, vilka kringgår minnescellerna. Detta skapar en konstgjord immunitet som heter humoral bias och detta gör att immunförsvaret vänds ut och in. Om du vill veta mer om denna effekt kan du läsa: Vaccines And The Immune System.

Det verkliga problemet med detta uttalande är önskan att antikroppsnivåerna skall vara höga. Höga antikroppsnivåer innebär höga nivåer av cirkulerande antikroppar – eller humoal bias. Ju högre nivåer, desto mer kroniskt inflammerad är kroppen. Detta (humeral bias som ger en kroniskt inflammerad kropp) leder till många av de autoimmuna sjukdomar som vi vanligtvis ser hos hundar dag: allergier, cancer, artrit, diabetes, tarmsjukdomar och många, många fler. Reaktioner på vaccinering må vara sällsynta, men risken och graden av kronisk sjukdom som vaccin orsakar ökar med varje vaccin ges.

2. Din valps vaccinationsprogram skall inledas vid 6 veckors ålder. En primär vaccination ges först och en påfyllnad 2-4 veckor senare. Denna kur måste slutföras innan valpen är helt skyddad. Tyvärr är skyddet man får genom att vaccinera inte livslångt och därför rekommenderas en årlig påfyllnadsdos. Din veterinärklinik kommer att skicka dig en årlig påminnelse om att se till att ditt husdjur hålls uppdaterade och skyddas.

Vaccinera en valp på 6 veckor? Enligt veterinär Dr Jean Dodds som forskat på vaccin kommer endast 30% av valparna skyddas av ett vaccin som ges vid 6 veckors ålder: men 100% av dem kommer att utsättas för sjukdomar när de tas till veterinärkliniken för den sprutan. Dessutom skapar vaccin immunosuppression (hämmande eller hindrande av immunförsvarets aktivitet) i 10 till 14 dagar. Så valet att vaccinera en valp på 6 veckor innebär: att utsätta valpen för den mest sjukdomsfyllda plats den kunde möjligen vara i – veterinärkliniken, samt att det skapas immunosuppression vilket gör att det är mycket mer sannolikt att valpen få sjukdomen du har vaccinerat emot och allt detta i utbyte mot en 30% chans att vaccinet kommer att fungera. Det är en ganska hög chansning med en valps liv!

Anledningen till att vaccinet osannolikt kommer att fungera på en så ung valp beror på att valpen är skyddad mot sjukdom med maternella antikroppar – immunitet den fått från sin mor. Detta skydd avtar med tiden, men är fortfarande ganska stark vid 6 veckors ålder. Det är därför vaccinet i de flesta fall inte fungerar: de maternella antikropparna är starka nog att blockera vaccinet. Eller egentligen bör detta skrivas i förfluten tid: de maternella antikropparna kommer att vara mindre effektiva när vaccinet har getts eftersom vaccin orsakar immunosuppression.

Problem nummer två med detta uttalande: ”Denna kur måste slutföras innan valpen är helt skyddad.” Det finns två problem med detta uttalande faktiskt. Ett, du kan inte vara delvis skyddad: det är som att vara oskuld, antingen är du det eller så är du inte det. Antingen har immunsystemet lämnat denna information vidare eller så har den det inte: det finns ingen gråzon, antingen är du immun eller så är du inte. När det gäller andra problem är en kur av vaccinering inte nödvändig: det tar bara en vaccinering för att skydda en valp – EN. För mer information om detta kan du läsa: Taking The Risk Out Of Puppy Shots.

3. Den ursprungliga vaccinationen skyddar inte ditt djur under resten av dess liv, så årliga påfyllnadsvaccinationer krävs för fortsatt skydd.

Det är ett mycket stort problem med detta uttalande – ett kolossalt problem av bibliska proportioner! Inte nog med att grundskyddet från vacciner håller i sig hela djurets liv, så är det något som också varit känt i ca 40 år! Vi kommer inte ens gå in på varför den årliga vaccinationen är ett otroligt dåligt val – eftersom vaccination vart tredje eller vart femte år också är ett dåligt val, baserat på usel vetenskap. Tillräckligt sagt om det, vill ni veta mer kan ni läsa: Lifelong Immunity: Why Vets Are Pushing Back.

4. Vi är medvetna om några av de kontroverser som för närvarande finns kring rekommendationerna av immunisering. Men tills industriledare och experter, såsom vaccin tillverkare och American Veterinary Medical Association (AVMA), kommer fram till några definitiva slutsatser, anser vi att det är i ditt husdjurs och allmänhetens bästa intresse att fortsätta följa våra etablerade rutiner. Vi rekommenderar att ditt husdjur ska få årliga påfyllnader.

Kontroverser? Industri ledare och experter? Här är problemets kärna: dessa veterinärer väntar på att vaccintillverkare och AVMA ska bestämma hur ofta de skall vaccinera. Tror du inte att båda dessa parter har ett ekonomiskt intresse för hur ofta du vaccinerar din hund? Är de kapabla att göra en opartisk rekommendation? Tydligen inte. I rapporten från American Animal Hospital Association Canine Vaccin arbetsgrupp i JAAHA (39 mars / april 2003) innehåller följande information för veterinärer:

Om du vill läsa mer om hur veterinärer godtyckligt valde en period av tre år för revaccination, trots att de redan 2003 visste att vacciner troligen varade för resten av hundens liv, så finns mer information här: Lifelong Immunity And The AAHA Revaccination Guidelines.

5. Årliga påfyllnader är smärtfritt för ditt husdjur och hjälper till att bekämpa smittsamma sjukdomar under hela året. Personalen på  din veterinärklinik är kunnigt utbildad i ditt husdjurs välbefinnande.

Varje veterinär som förespråkar årliga vaccinationer – eller ens använder termen påfyllnader – är uppenbarligen inte sakkunnigt utbildad i ditt husdjurs välbefinnande. I själva verket är de flesta veterinärer är bedrövligt odugliga när det gäller att förstå immunitet. De är mycket bra på att ge vaccin – men de flesta veterinärer undervisas nästan inget alls om immunitet. Kanske beror det på att detta är något  vaccintillverkarna undervisar om och det är inte konstigt att veterinärer är väl beväpnade med nålar men saknar kunskap för att ifrågasätta vilken skada dessa nålar gör. Om du vill veta mer om hur lite veterinärer känner att de fick lära sig om vaccinering och sjukdomarna de såg vaccinet skapade i sina patienter, läs artikeln: Vets On Vaccines.

I slutändan spelar det ingen roll om veterinärer ger ut dessa dåliga råd utav okunskap eller för ekonomisk vinning (de flesta veterinärmottagningar är beroende av vaccinpengar för kunna fortsätta sin verksamhet). Oavsett vilket så finns det dåliga råd där hundägare och hundar, kommer att falla offer för dessa dåliga råd. Om du märker att din veterinär ger dåliga råd kring vaccinering, ignorera inte det! Genom att läsa och dela What Every Vet (And Pet Owner) Should Know About Vaccines kanske du kan hjälpa både dig och din veterinär att börja förstå att vaccination omfattar mer än bara sprutor och påfyllander.

Översättning: Hanna Eriksson / Bild: Dogs Naturally Magazine

Mycket läsvärt om vaccinationer

22 tim · 

Nej, din son kommer inte att dö på grund av mitt ovaccinerade barn.

Svar till debattinsändaren ”Vaccinerar du inte ditt barn kan min son dö”, Metro 170316.

Skribenten skriver att ”Föräldrar vill inte vaccinera sina barn längre, dessutom utan vidare vettiga belägg för det”. Argumenten som sedan anges vara ”vettiga” för att vi ska vaccinera är att man kan drabbas av neurologiska besvär efter kikhosta och många dog i början av 1900-talet, barn förlamas och kvävs till döds av polio och immunsvaga barn som inte kan få vissa vaccin kan dö. Dessutom är det, enligt skribenten, ett självklart val att välja autism framför en barnsjukdom men å andra sidan behöver man inte välja då det tydligen inte finns någon giltig rapport som visar ett samband med autism och vaccinering… Så låt oss ta en titt på dessa ”vettiga” argument som ska göra oss så vaccinsugna.

Vi får ofta höra att det är tack vare alla vaccin som inte så många människor längre dör av alla möjliga infektionssjukdomar och att det är den mest fantastiska hälsoåtgärden i mänsklighetens historia. Vad gäller dödligheten i sjukdomarna är det relativt enkelt att visa att detta påstående inte stämmer då det i många länder varit god uppföljning av dödsorsaker. Vaccinförespråkarna ändrar då ofta sitt påstående om vaccinets förträfflighet till att innefatta att det är många människor som slipper bli sjuka och lida av fruktansvärda komplikationer efter dessa.

Scharlakansfeber är ett bra exempel på en sjukdom som minskat dramatiskt för insjuknade och försvunnit för dödsfall – utan att någon vaccination funnit. Scharlakansfeber dödade dessutom långt fler än kikhosta. Orsakerna till att infektionssjukdomar minskar är främst på grund av ett allmänt stärkt immunsystem genom förbättrade levnadsvillkor och utveckling av effektiva mediciner. Pesten är ett annat exempel. Digerdöden var en pandemi, den värsta som världen upplevt. Trots så hög dödlighet och frånvaro av vaccin så lyser sjukdomen med sin frånvaro…

Under 1800-talet var scharlakansfeber en av de vanligaste sjukdomarna och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn. Under 30-årsperioden mellan 1861-90 var dödligheten i ”barnsjukdomar” i vårt land 25 580 i kikhosta, 32 590 i mässling, 81 040 i difteri och 86 960 i scharlakansfeber. Dödligheten i alla dessa sjukdomar minskade kommande år och fortsatte att göra så en bra bit in på 1900-talet innan både vaccinering och antibiotika fanns tillgängligt.

Vaccinering innebär att man tillför ett smittämne, som virus eller bakterier, för att trigga kroppen att snabbt känna igen inkräktaren och väcka immunförsvaret vid ett angrepp från smittämnet. När kroppen kommer i kontakt med smittämnen bildas det antikroppar som har ett minne för att känna igen just det specifika smittämnet. Vaccinering bygger alltså på teorin att det endast krävs bildandet av antikroppar för att uppnå immunitet mot diverse sjukdomar. Det är också så vaccinets effektivitet bevisas, om antikroppssvaret blir högt efter ett vaccin antas personen vara skyddad mot just det smittämnet.

MEN antikroppar kan vara närvarande i människor som insjuknar och vara frånvarande i de som inte insjuknar trots kontakt med smittämnet. I en studie från 1950 fann man att människor med kliniska symtom samt provtagning för difteri, insjuknade trots adekvat vaccinering. Samtidigt var där människor i de sjukas närvaro utan vaccinering som inte insjuknade. År 1992 rapporterades det i Neurology att tre personer insjuknat i en allvarlig form av stelkramp trots höga nivåer av antikroppar. En av personerna avled dessutom. I en studie från 2005 blev slutsatsen att ”väldigt lite kunskap finns kring sambandet mellan antalet antikroppar och dess skyddseffekt”. År 1995 kom en studie som visade att det inte fanns något bevis för att ett högt antal antikroppar mot Rotavirus skyddade mot infektionen. I tidskriften Vaccine skriver man 2001 att antikropparnas roll i förebyggandet av sjukdom är oklart. Många tror att antikroppar är ett bevis för immunitet men ett högt antal är nödvändigtvis INTE är detsamma som skydd mot sjukdom.

Utbrott av kikhosta fortsätter i perioder trots hög vaccinationstäckning. Alla som drabbats av långvarig krampartad och skrällande hosta bör undersöka om det är kikhosta. Infektionen är allvarligast för barn under 3-6 månader då dessa har små luftrör där upphostningen inte fungerar tillfredsställande. Det är viktigt att skydda de minsta och hålla sig på avstånd vid misstanke om smitta. Varken vaccin eller genomgången sjukdom ger livslång immunitet och är således en sjukdom man kan få flera gånger. Dock anses den naturliga infektionen leda till ett mer långvarigt och kraftfullt skydd. Överlag är kikhosta ingen allvarlig sjukdom men den kan vara väldigt långdragen. Så summa sumarum, vill man som medmänniska hjälpa immunsvaga barn så är det bästa att lära sig hur kikhosta yttrar sig och inte ta för givet att man är skyddad av ett vaccin. Om ditt barn ändå skulle drabbas så rekommenderar jag att läsa ”Behandling med C-vitamin vid kikhosta (Pertussis) av dr Suzanne Humphries”. Hennes yngsta patient var två veckor och överlevde fint utan några komplikationer. Där kan du också läsa mer om en studie som pekar på att naturlig immunitet mot kikhosta varar minst 30 år, medan immuniteten från vaccin VARAR I TRE ÅR…

Angående polio så vet man att injektioner, inklusive vaccination, är en av orsakerna bakom många av de förlamningar som tidigare räknats som polio. En studie publicerad i New England Journal of Medicine visade att barn som fick en injektion inom en månad efter att ha fått poliovaccin, löpte åtta gånger större risk att få polio än barn som inte fick några injektioner. I Indian Journal of Medical Ethics skriver HV Wyatt 1996 att man beräknar att injektioner mot feber under 1980-talet lett till att fler än 600 000 barn drabbats av förlamningar i onödan, och förvärrat förlamningen på ytterligare en miljon. Flera studier pekar på att injektioner måste undvikas i länder med inhemsk polio.

Det säger sig även självt att om kriterierna ändrats så pass mycket som de gjort, så försvinner i princip sjukdomen av sig själv med eller utan vaccin. Den nya definitionen kräver kvarstående paralytiska symtom i minst 60 dagar samt även laboratoriebekräftelse av viruset i feces. Detta till skillnad från dåtidens 24 timmar då de flesta fall av AFP (onormalt tillstånd som kännetecknas av försvagning eller förlust av muskeltonus) skulle blivit diagnosticerat som polio. Fram till vaccinets införande använde de flesta länder det gamla sättet att diagnosticera polio på. Därefter ändrade WHO kriterierna och allt fler länder följde efter. I Indien ändrades kriterierna för polio 1997. Till exempel fanns år 1990 10 408 rapporterade fall av AFP varav alla fick diagnosen polio (100 procent). År 1999, med de nya diagnoskriterierna, fanns däremot endast 2 817 diagnostiserade poliofall (29 procent) av 9 587 anmälda AFP-fall.

Efter de förändrade diagnoskriteriena har i stället på flera ställen noterats att fallen av aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation) och coxsackievirusinfektioner har ökat. Dessa fall hade tidigare räknats som polio. I Indien där man använder det orala vaccinet noterades under 2011 runt 47 500 fall av vaccininducerade muskelförlamningar (NPAFP) som kliniskt inte går att särskilja från polio men är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som givits. Att vaccinet varit en gudagåva är med andra ord väldigt oklart.

Om du väljer att vaccinera dig så betyder detta i heller inte att du blir steril och inte kan bära virus och bakterier. Det finns hundratals bakterier varav många lever i vår normalflora och det finns fler virus än stjärnor på vår himmel. De sjukdomar det finns vaccin emot är en droppe i havet. Ett vaccin håller inte mikroorganismer borta från din kropp. Det finns till och med flera exempel i medicinsk litteratur som visar att du även kan bära samma som du blivit vaccinerad emot. I en studie publicerad i Journal of Clinical Microbiology 1995 kunde man upp till 14 dagar efter vaccinationstillfället upptäcka mässlingsvirus i deras urin. I ett annat fall upptäcktes vattkoppor i ett av två syskon som vaccinerats mot denna sjukdom fem månader tidigare. Två veckor efter det insjuknade även det andra syskonet och det isolerade viruset visade sig vara från vaccinstammen. Slutsatsen blev att vaccinerade som senare insjuknar måste anses vara smittsamma.

I Sverige ges inte levande vacciner före 6 månaders ålder på grund av att det kan finnas outredda fall av barn med svår medfödd immunbrist (SCID). Det kan finnas en risk att det levande, försvagade smittämnet i vaccinet skulle kunna ge en allvarlig infektion. Att ge andra vacciner till de med utredd immunbristsjukdom är oftast inte meningsfullt, eftersom de immunglobuliner som personen behandlas med innehåller skyddande antikroppar som tar hand om vaccinet innan det hunnit utlösa en reaktion i immunförsvaret. Det föds cirka 2-3 barn med SCID i Sverige varje år. Immunbrist kan debutera under hela livet. Förutom de bakterier och virus som ger infektioner hos personer med normalt immunförsvar kan bakterier och virus som är i det närmaste ofarliga för friska orsaka livshotande infektioner hos barn med denna sjukdom. Tillståndet är ärftligt och orsakas av förändringar i olika gener och har således inget med ovaccinerade barn att göra.

Ej heller kan de ovaccinerade belastas för de som drabbas av immunbrister som anses mindre ärftliga. Detta eftersom det t om anses vara mindre lämpligt för dessa barn att vistas på förskola. Till synes friska barn i den åldern är oftast bärare av bakterier i näsa och svalg, som kan orsaka infektioner i luftvägarna och därför utgör ett särskilt hot mot barn och även vuxna med immunbrist.

Vad gäller autism så nämndes kopplingen med vaccination redan i en publikation 1976. Där beskrivs en pojke som efter sin andra vaccinering mot smittkoppor utvecklade Kanners syndrom. Vaccinet ansågs inte vara orsaken men man skrev att ”vaccin är känt för att vara en trigger i utvecklandet av autism”.

I de fall där autism anses ha en koppling till vaccination så har barnet utvecklats normalt från födseln. Barnet har börjat prata, lärt sig gå och kunnat börja sköta sina toalettbesök men så vaccineras barnet och något händer. Det kallas för regressiv autism. Såhär beskriver Alan Rees det: ”Födseln var normal och han utvecklades normalt. Vi har honom inspelad på videoband och filmerna visar att han var en social liten kille. Han kunde prata, men efter vaccinationen slutade han. Han slutade titta oss i ögonen och han skrek hela tiden. Något allvarligt hade hänt. När han var två och ett halvt år började han avvika från barns normala utveckling. Han blev autistisk, inkontinent och berövades sin talförmåga. Som så många andra föräldrar såg jag hur ett friskt barn, som pratade och skrattade, vaccinerades bort. Nu behöver han konstant vård som kommer att kosta skattebetalarna miljoner”.

Fallen av autism har ökat enormt de senaste årtionden och har inget med förbättrade diagnoskriterier att göra. Detta menar den pensionerade barnläkaren F. Edward Yazback, engagerad i frågor kring autism. Sedan år 1998 har han forskat kring vaccinskador och sambandet mellan autoimmuna orsaker till regressiv autism.

Mark Hyman är en amerikansk läkare som menar att dagens syn på orsakerna bakom autism är felaktig. Vi har inte alla svaren och mer forskning behövs för att identifiera och validera orsakerna till och behandlingen av autism, men det finns, enligt honom, nytt hopp i och med rapporten "Mitochondrial Dysfunction in Autism" publicerad i JAMA.

Att autism har ökat stadigt under de senaste decennierna är ostridigt. Före 1930-talet och införandet av vaccinationer var autism okänt. När man i Storbritannien 1968 gav polio- och DPT-vacciner vid 6 och 7 månader var autism mycket sällsynt. När man 1988 gav polio och DPT vid 3 månader, DPT vid 5 månader och MMR vid cirka 13 månader var antalet fall av autism fortfarande låg. När man 1996 gav polio- och DPT/Hib-injektioner vid 2, 3 och 4 månader, följt av MPR vid cirka 13 månader började fallen av autism snabbt öka. År 2006 hade autism nått pandemiska proportioner. Detta är en oundviklig konsekvens i immunsvaga barn, skriver Graham E. Ewing i sin referengranskadade (peer-review) artikel publicerad i tidskriften The North American Journal of Medical Sciences (NAJMS).

Detta är bara ett urval för att visa att konfliken bakom kopplingen autism-vaccination inte på något sätt har med Wakefield att göra. Detta är bara ett argument som människor som lyssnar till djungeltelegrafen använder sig av. Wakefields studie handlade inte ens om vaccinationer. Den handlade om mag- och tarmbesvär i samband med autism. Föräldrarna hade dock uppmärksammat förändringar efter vaccination och därför uppmanade Wakefield till vidare forskning. Inget annat!!!

Det hade varit intressant att höra med föräldrarna om de tycker att de gjorde rätt val genom att välja livslånga handikapp, stomier, livslångt beroende av blöjor, utvecklingsförseningar, sociala svårigheter, utanförskap, självskadebeteende etc framför några veckor med feber, utslag och hosta. Men valet är ju självklart, eller?

Rapporter om biverkningar efter vaccinationer visar dessutom att många aldrig rapporteras. I en studie från 1991 publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) kom man till slutsatsen att rapporteringen enligt det spontana systemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna. I en rapport publicerad i JAMA på 90-talet kom man till slutsatsen att endast runt 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket). År 2006 gjordes en sammanställning av 37 studier från 12 länder. Dessa visade att biverkningar var underrapporterade med ett genomsnitt på 94 procent. I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,15 procent vaccinbiverkningar med reaktioner så allvarliga som anafylaxi och död.

Enligt vaccinationsresonemanget ska vi acceptera att ett visst antal människor får allvarliga komplikationer och till och med dö på grund av vaccinering men händer dödsfall den naturliga vägen, dvs på grund av sjukdom, så ska andra människor göras skyldiga…?

Du som vaccinerar vill skydda ditt barn och detsamma vill jag som väljer att inte vaccinera. Skillnaden mellan oss är inte stor förutom att jag aldrig skulle kräva att du skulle offra ditt barns hälsa för min skull.

/Marina Ahlm

Länkar till fler källor:

"Pertussis epidemic despite high levels of vaccination coverage with acellular pertussis vaccine." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216286

Guide to poliovirus isolation and serological techniques for poliomyelitis surveillance – WHO 1979

Polio eradication: experts have mislead us – Y. Paul/Medical Veritas 3 (2006) 781–785

Lets declare victory and move on – Indian Journal of Medical Ethics Vol iX No 2 April-June 2012

”Brian Deer exposed – Vaccines, autism and the Lancet 12 parents” filmad av Alan Golding
https://youtu.be/id_AxZ3zHAc

"Autistic syndrome (Kanner) and vaccination against smallpox" www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/944354

"What is regressive autism and why does it occur?" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

"Adverse Drug Reactions of Spontaneous Reports in Shanghai Pediatric Population" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933652/

GillaVisa fler reaktioner

Ännu mera om vaccinbiverkningar o BIG Pharma

Kolla den här filmen

Heja Danmarks veterinärer

Ännu mera information om Vaccinbiverkningar och BIg Pharma

En forskare som har klara bevis på att vaccin skadar och ger livslånga biverkningar dog endast 49 år oförklarligt-ligger Big Pharma bakom kanske?

Mycket läsvärt om vaccinationer

Finns FB grupp "vaccinationers baksida"
Och boken "Vaccinationer risker och skador" rek jag varmt (inget flum utan äkta källförteckningar och fakta) för att få redan på mer, ett ämne som tystas ner pga denna mångmiljardindustri ska vara lönsam. 

Vaxxed, vaccin och autism

Att vacciner kan orsaka hjärn­skador i form av narkolepsi och ­kataplexi är vetenskapligt odiskutabelt. Att HPV-vaccin har orsakat svimningsanfall, förlamning och till och med dödsfall direkt efter injektionerna är känt runt hela världen.

I den nyproducerade dokumentär­filmen ”Vaxxed” vittnar doktor ­William Thompson, forskare vid amerikanska hälsomyndigheten CDC, om hur myndigheten avsiktligt har manipulerat och förstört forsknings­data som klart och ­tydligt bevisar att trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund orsakar autism – i synnerhet om det ges till barn under tre års ålder. Filmen innehåller ljudupptagningar,­ mötesprotokoll och säkerställda data­ som bortom allt rimligt tvivel visar att vaccinindustrins profit går ­före ­våra barns hälsa.

US autism prevalence graph

Om inget görs för att stoppa det allmänna vaccinations­programmet kan upp till 80 procent av alla­ pojkar som föds i USA om 16 år bli ­autistiska.

I filmen Vaxxed träder också många läkare­ och forskare fram och berättar att vacciner aldrig har genomgått några placebokontrollerade dubbelblindstudier, ej heller några långtids­studier vad gäller effekt och biverkningar.

Alla andra läkemedel måste­ ­genomgå sådana kontroller, men vacciner som ges till friska spädbarn i hela världen undslipper detta.­

I filmen hävdar också forskarna att om vacciner i dag skulle tvingas ­genomgå en sådan kontroll finns det ingen chans att de skulle godkännas för användning.

 • Vad allmänheten måste inse är för det första att vaccinernas historia och påstådda ”världsräddar­egenskaper” baseras på vilse­ledande statistik, inte vetenskap.
 • För det andra­ innehåller vacciner skadliga­ substanser.
 • För det tredje­ kan vacciner­ i ­bästa fall generera antikroppar, men inte­ ersätta ett komplext immunförsvar som gör mycket­ mer än att ­bara ­skapa sina egna naturliga­ anti­kroppar.

Människokroppen behöver ett starkt naturligt immunförsvar och inte artificiellt skapade anti­kroppar. Den friska kroppen byggs upp av obesprutad föda, vitaminer, mineraler, proteiner och fetter, rent ­vatten, frisk luft och motion.

Inget läkemedelsbolag kan ersätta­ ett sunt och medvetet liv.

Ingen vaccin­troende som far runt på ­forum likt Anders Gustafsson kan ersätta förvärvad egen kunskap om hälsa och friskvård.

Signerat: Torbjörn Sassersson (utb. biolog och naturvetare), redaktör NewsVoice.se, Linda Karlström, redaktör Vaccin.me, Peter Pettersson, Anarchos förlag (bok om vaccinrisker)

VACCINSKADOR. Inom den industrioberoende vaccinforskningen har det länge stått klart att vacciner utgör ett mycket stort hot mot folkhälsan i världen. Vacciner kan tex orsaka cancer, autism, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar, allergier och infertilitet. Denna nyproducerade dokumentärserie ”Vaccines Revealed” avslöjar helt ny information. Forskare, läkare, immunologer mfl får tala fritt.

Text: Per

Att så många fortfarande är omedvetna om vacciners ineffektivitet och vaccinskador beror på, att läkemedelsindustrin i decennier, som en maffia, har tystat forskare, läkare och visselblåsare, mutat politiker och regeringar samt kontrollerat och manipulerat media, allt för att sanningen om vacciner inte skall komma fram.

Vaccinskador

Det är bevisat bortom allt tvivel att många av de ingredienser som ingår i vacciner, som:

 • kvicksilver,
 • aluminium,
 • formaldehyd,
 • aceton,
 • polysorbat 80,
 • fenolkarbolsyra,
 • glyfosat och
 • benzethoniumklorid, är extremt toxiska.

När kroppens skyddande immunsystemsbarriärer kringgås, genom att de nämnda gifterna injiceras rakt in i muskler och blod, är risken överhängande att akut eller kronisk sjukdom blir följden, antingen omgående eller på sikt.

På senare tid har det uppdagats att även bly och kadmium finns i vissa vacciner.

Läs mer: Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix

Vacciner innehåller också cellmaterial från till exempel apor, kor och aborterade foster. Konsekvenser kan bli förödande, bland annat eftersom dessa vävnader inte sällan är kontaminerade med skadliga organismer.

Ett poliovaccin som började produceras i början av 1950-talet förde med sig det mycket cancerogena SV40-viruset in i de vaccinerades kroppar. Injicerade celler från aborterade foster har visat sig vara så störande på immunförsvaret och hjärnan att de i sig kan orsaka autism.

Det påstås ofta att vi inte kan veta om vacciner ger biverkningar, eftersom inga ovaccinerade grupper av människor finns att jämföra med. Detta är emellertid inte sant. Amish-folket i USA, till exempel, vägrar vacciner. Belöningen är att de nästan aldrig drabbas av autism, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller alla de andra I-landssjukdomarna.

I dokumentärserien ”Vaccines Revealed” avslöjar över 20 vaccinexperter, bland dem Sayer Ji, dr Sherri Tenpenny, dr Andrew Wakefield, Stephanie Seneff, Ph D, Suzanne Humphries, MD och Sheila Rothman, Ph D, vaccinbedrägeriet. Serien, som består av nio delar, visas gratis 10-18 januari 2017.

Om du är intresserad av att se Vaccines Revealed, registrera dig här!

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=bQclmTZuPL4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=6r_i6dhJXUM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=TB0dDbGK1ks
 4. https://www.youtube.com/watch?v=VUrrlw8Yugo
 5. https://www.youtube.com/watch?v=XryxrzehtPI
 6. https://www.youtube.com/watch?v=53cE3Z_-SmI
 7. https://www.youtube.com/watch?v=UcIo3D34y_c

Relaterat

”Betrayal – The autoimmune disease solution they´re not telling you” (Del 1-7)

”The Truth About Cancer”

Cancertutor.com

 http://newsvoice.se/2013/02/27/manga-vaccin-innehaller-4-amnen-som-skadar-hjarna-och-immunsystem/

http://drsuzanne.net/dr-suzanne-humphries-vaccines-vaccination/

 

http://newsvoice.se/2015/11/19/pojke-i-usa-dog-av-gardasil-norsk-pojke-fick-ms-av-trippelvaccin-2/

 

https://truthkings.com/big-pharma-accused-by-vet-of-over-vaccinating-dogs-causing-lesions-destruction-of-central-nervous-system/#

 

http://www.eleonormagnusson.com/wp-content/uploads/2016/04/Vaccinationer-F%C3%B6rdelar-och-Nackdelar-Jackie-Swartz_A4_R0.pdf

 

http://vaccin.me/category/djurvaccination/

http://www.informationskriget.se/2015/03/26/aldrig-mer-vaccin/

 

Vad vaccin innehåller

 

  de vanligaste ingredienserna i vacciner.

Listan är framtagen av den välkände Stefan Whilde.
Dela gärna listan vidare till alla osäkra, skeptiker m.fl.

Ungefärlig innehållsförteckning över våra vanligaste vaccin (gäller även svininfluensavaccinet): 
formaldehyd
kvicksilver (eller ersättningen 6-fenooxyetanol, ett protoplasmiskt gift)
aluminium
färgförtunning
kylarvätska
färgämnen
rengöringsfenoler
lösningsmedel
borax
desinfektionsmedel
natriumglutamat
glycerol
sulfit- och fosfatsammansättningar
polysorbat 80/20
sorbitol
polyribosylribitol
betapropiolakton
amfotericin B (och andra kemikalier)
hydrolyserat gelatin
kasein
blod och vävnad från döda djur (t ex ko, kycklingembryo, apa, får, gris, hund etcetera)
celler från aborterade människofoster
muterade människovirus
förorenade djurvirus (t ex SV 40, vilket orsakar cancer hos människor)
bakterier
bakteriella endotoxiner
antibiotika
jäst
DNA från djur, bakterier och virus (som när det injiceras kan införliva sig med mottagarens DNA)"

Vaccination information

När det gäller utställning för JILL så har jag valt att inte vaccinera henne mer pga att jag är emot vaccinering (har läst på ang vad vaccinet innehåller -och alla biverkningar som kan bli av vaccination-har med egna ögon och vetskap sett flera hundar blivit sjuka av vaccinet)

och om man inte har en vaccinerad hund är det = med att man inte få anmäla till utställning. Jag är av den åsikt att jag har hellre en frisk hund-än en hund med titlar och rosestter.

Det finns många sidor att gå in på när det gäller vaccinationsskador (ofta är det människor det gäller) men det är lika med våra djur- (varför skulle det vara någon skillnad).

På Facebook finns det sidor som heter;

vaccinationers baksida-vaccinskadad-vi som vägrar leva i mörker-vaccin.me och vaccinskador. För er som är intresserade av att läsa mer om det.

Finns även en sida på FB som heter Nobivac Lepto 4-our experiences. Där finns mycket info

Texten är kopierad från Theresia Henriksson

Jag fick upp mina ögon för vacciners farlighet efter att min häst fick en mag/tarmstörning efter en vanlig årlig vaccinering. Detta medförde att han svällde upp runt magpartiet, fick en sprutande diarré och inte tog upp näringen som han skulle. Att han inte tog upp näringen såg man klart o tydligt då pälsen inte växte fastän det blev vinter och kallt, samt att hovarna inte växte. Hovvården blev billig under dessa 8 månader som gick innan jag fick tag på en djurhomeopat som kunde hjälpa honom med mag/tarmstörningen. Alla andra försök med olika magkurer, veterinär, kiropraktor, massage etc var bortkastade. Endast homeopatmedlet hjälpte hästen och på en vecka så var hästens mage ok igen.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Detta var tio år sedan och sedan den dagen så har jag ägnat mycket tid till att förkovra mig i vaccineringens historia och verkan och ffa biverkningar av vacciner. Jag blev snabbt varse om att världen inte såg ut som jag trodde. Jag läste böcker från Dr Viera Scheibner, som är den som kan mest om vacciner i hela världen och då i synnerhet kopplingen till vaccinskador. Jag läste böcker av veterinärer/djurhomeopater, kompendier, sammanställningar, statistik, gick på föreläsningar, hade kontakt med vaccinskadeexperter och sökte på nätet. De första åren hittade jag inte riktigt så mycket information på nätet i detta ämne men bara de senaste åren så har det exploderat med länkar till Youtubefilmer och andra informationsforum som lätt går att få upp om man söker på vaccinrelaterade ord.

Händelsen med min häst fick mig att själv läsa till djurhomeopat under två år. Redan under utbildningen började jag behandla olika djur men mest handlade det om hästar, hundar och katter. Jag hade läst någonstans att de som får problem som härstammar från vacciner får det inom 3 månader från vaccintillfället. I alla fall 80% får de första 3 månaderna. 20% får problem efter 3 månader från vaccintillfället. Detta började jag undersöka, när jag fick ett djur i behandling och det har visat sig stämma.

Biverkningar

Och vad är då problem som härleds till vacciner? Det är allt man kan tänka sig. I akut skede kan djuret få feber, hjärnhinneinflammation, kramper eller kollaps mm. Men subakut så är liksom på barn öroninflammationer på hund en mycket vanlig biverkning. Andra vanliga problem är som tidigare skrivet mag/tarmstörningar, rinnande ögon, mentala förändringar/störningar, hältor, bölder, allergier, eksem, klåda, sköra klor/hovar med dålig kvalitet mm. Ett säkert tecken är när djuret får pälsproblem. Antingen så tappar/fäller djuret pälsen i kopiösa mängder hela tiden eller så tappar djuret inte pälsen alls ex efter vintern då det under våren skall ske ett pälsbyte.

Organ kollaps med autoimmuna sjukdomar som följd är inget ovanligt, med resultat i livslång medicinering och försämrad livskvalitet. Nästan det första djurägaren får höra av veterinär är många gånger att djuret blivit allergisk mot maten och sedan börjar dyra utredningar som i slutändan leder till dyr specialmat.

Men alla sjukdomar föranleds av någon händelse. De kommer inte bara av sig själva. 

Man bör fråga sig varför alla våra nya sjukdomar o diagnoser vi människor fått under de senaste femtio åren helt plötsligt exploderat nu också på djursidan. Dessa fanns inte förr. ”Gubbåkomman” artros har krupit ned i åldrarna. Jag kan köpa att en gammal hund drabbas av artros om den levt ett slitsamt liv m dålig näring. Men att artroser numer anses som vanligt på en tvåårig hund är inte en normal utveckling!

Vad händer vid vaccinering?

Hur gör man kopplingen vacciner och artros då? Svavel är en viktig mineral vi dagligen skall få i oss och får vi inte det påverkas bl a muskler och leder, brosk mm. Ett typiskt tecken på svavelbrist är bl a återkommande muskelinflammationer. Äter man organiskt svavel som MSM så brukar artroser lindras och avta i degeneration samt muskelinflammationerna försvinna.

I vacciner finns det oftast flera tungmetaller men ffa kvicksilver. Kvicksilver binder åt sig svavel. Enligt en undersökning har människan störst brist på svavel men jag TROR att hundar och hästar ligger på samma nivå om inte sämre, då de vaccineras med många och täta sprutor under sin livstid. Dessutom så innehåller ett hundvaccin 100 mikrogram kvicksilver mot humanvaccinet som ligger på 50 mikrogram. Hur går det ihop om man tittar till mängden och storleken på mottagaren?

Man kan dessutom inte jämföra mängden tungmetaller i vacciner mot mängden man får i sig via maten ffa från fisk. Det är en väldig skillnad att få detta injicerat i blodet utan att passera den naturliga inkörsporten via munnen och mag/tarmkanalen, där huvuddelen av vårt immunförsvar finns. Immunförsvarets uppgift är att hindra bakterier och virus att komma ut i blodet.

Detta kringgås när vi ger vacciner och det blir en chock för kroppen som i vissa fall kan leda till kollaps eller döden. En del reagerar på tungmetallerna i vaccinet och andra reagerar på själva viruset. En del reagerar på båda två. Kvicksilver och andra tungmetaller är giftigt och carcinogent. Man kan inte på förhand veta vad de reagerar på men man kan i alla fall garantera att djuret kommer att reagera om det är det minsta nedsatt under vaccintillfället. Har djuret en pågående infektion som ex virus eller ett rinnande öga eller öroninflammation under vaccintillfället så kommer mer problem inom 3 månader, i de allra flesta fall. Vem kan garantera att ens djur är fullt frisk vid vaccinationen? Ingen.

Hela vaccinteorin bygger på att man sprutar in ett eller flera antigen i kroppen som sedan kroppen skall bilda antikroppar mot. Problemet är att barns immunförsvar inte är utvecklat innan de är 3 år vilket i praktiken innebär att de har svårt att bilda antikroppar, vilket i sig gör att immunförsvaret slår bakut när det tvingas bilda AK. Detta gäller också djuren som små, innan deras immunförsvar är riktigt utvecklat. Dessutom så kan man ju ifrågasätta utvecklingen av immunförsvaret efter x antal vaccineringar injicerats. Det blir helt klart inte en normal utveckling då immunförsvaret får arbeta på högvarv redan från första sprutan. Kroppen arbetar febrilt med att försöka göra sig av med den främmande substansen som intagit systemet.

Inte sällan slutar det med att ett organ inte orkar mer utan kollapsar. Ex bukspottkörteln, sköldkörteln el dyl. Vaccinerna triggar individens svaga punkter. En del har levern som svag punkt, en del har huden – andra har magen eller öron etc. Man kan titta lite på föräldrarna till djuret – vart deras svaga länk ligger, för att få en ledtråd till sitt eget djurs svaga punkt.

Det är inte sjukdomarna som är ärftliga, för hade de varit det hade vi känt till dem under århundraden men de är alla i princip nya och de har exploderat på senare år – det är dispositionen till att få dem, som är ärftliga. Men utlösande orsak är oftast vaccinering. Det är en obeskrivlig stress för kroppen att bli vaccinerad och det är individuellt hur djuren reagerar.

Det går åt oerhörda mängder näring för kroppen att försöka ta hand om viruset och gifterna som sprutas in och man måste näringsboosta kroppen så mkt det går vid vaccinering. Många skriver om att c-vitaminförlusten kan bestå upp till ett år efter vaccinering men det är lite förenklat. All näring går åt och det är också här individuellt vilka blockeringar djuret kan få.

Får djuret ex ett försämrat kalciumupptag, vilket ligger i vissa djurs disposition, så kommer det djuret sannolikt inte att bli helt okej utan en behandling som går djupare på energin som med exempelvis homeopati, akupunktur eller frekvensbehandling, är min erfarenhet. Det spelar ingen roll hur mycket kalcium man eldar på till djuret. Är upptaget stört så kan djuret inte ta upp kalciumet. Sedan kan man spekulera i hur länge man klarar sig utan ett optimalt kalciumupptag. Jag som homeopat vet i alla fall symptomen på detta men det är en helt annan föreläsning. =)

I Australien säger kennelägare att det tar fyra generationer av vaccinerade hundar att förstöra en ras och att det tar fyra generationer av ovaccinerade hundar att få en frisk individ igen.

Rabiesvaccinet förödande

Inget vaccin är hälsofrämjande men skall man titta på ett som sticker ut så är det ffa rabiesvaccinet. I USA så ser veterinärerna att rabiesvaccinet oftast ger mentala förändringar på hundarna och även fysiska. Hundarna får som en livslång rabies light med ett aggressivare beteende, rädslor, hals och magproblem mm. Amerikanske veterinären och djurhomeopaten Don Hamilton anser att det är bättre att låta bli att vaccinera hundarna mot rabies, då deras livskvalitet försämras avsevärt och att de oftast måste tas bort i förtid pga deras mentala o fysiska men efter vaccinet. Det är bättre att hunden har ett kvalitetsliv fullt ut och att man tar bort den ifall den får rabies, tycker Hamilton.

Jag har haft x antal rabiesvaccinerade hundar i min behandling både i Sverige och utomlands och detta Hamilton skriver stämmer helt, enligt min erfarenhet. Djur kan bli mentalt förändrade av andra vacciner också men rabiesvaccinet blir så tydligt på de djuren som fått det.

Kennelhostavaccinet verkar vara föga verksamt då många hundar får just kennelhosta inom 3 mån från vaccinering. Varför vaccinera mot något som inte dödligt? Säkerligen skulle sjukdomen stärka den egna hundens immunförsvar om kennelhostan skulle inträffa IRL.

Valpsjuka samt parvovirus kan vara dödligt om individen försvagas eller är äldre. Bästa försvar har man återigen om hundens eget immunförsvar är på topp. Själv skulle jag boosta med kolloidalt silver (joniserat silver) både förebyggande och akut, vilket tar död på virus, bakterier samt svamp och är helt ofarligt.

Akuta vs kroniska sjukdomar

Har man panik angående akuta sjukdomsutbrott så vill jag att man tar sig en tankeställare: Är detrimligt att ersätta de akuta sjukdomarna med kroniska problem eller i värsta fall döden?

Jag har hört och läst så många föräldrar och djurägare som säger att de inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur skulle få någon akut sjukdom som är vaccinerbar. Jag brukar kontra med att de heller inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur fick kroniska sjukdomar för resten av livet pga vacciner. Problemet är bara att de flesta inte kan sätta detta i samband med vaccinerna, men när man läst och satt sig in i detta ämne är det så uppenbart.

Det hela blir dessutom solklart när man jämför vaccinerade individer med ovaccinerade. Det är som natt och dag i sjukdomsutbrott, skador, virushantering och kvalitet på livet. De ovaccinerade behöver nästan inte alls uppsöka veterinären. Hur många gånger har man inte hört att de friskaste individerna är stallkatterna? Numera vet jag varför.

När det enda fallet av den dödliga sjukdomen Blåtunga dök upp så mobiliserade man djurvårdare som ställde upp som vaccineringspersonal ute på gårdarna nedåt i landet. Nedan kan ni läsa om resultatet av den vaccineringen. Dessa rapporter kom från flera gårdar och vem ersätter dessa bönder idag? Nä, just det…..

Vaccinering av elittränade djur

Inom travsporten så bestämde man efter ett hästinfluensautbrott under vintern 2008 att fr o m okober 2009 skulle samtliga travhästar vaccineras. Många inom travet har medvetet inte vaccinerat sina hästar då de vet att vacciner kan vara dåligt för enskilda individer. Här handlar det om så mycket pengar i rörelse så man är intresserad av allt som gör hästarna starkare. En viktig aspekt är då bl a att undvika onödiga vacciner på hästarna. Redan en vaccinering är onödig, tyvärr.

Vi som kan detta med vacciner och har läst på under några år varnade för vad som skulle komma att hända efter oktober -09 då vaccintvånget infördes. Jag hade kontakt med en travjournalist per mail där jag skrev att man troligen kommer se en tendens till ökade kolikfall, mag/tarmstörningar, hjärtmuskelinflammationer etc.

Sannolikt kommer man se fler sk ”dödsstörtningar” på banan. Journalisten tyckte jag hade en intressant åsikt och nämnde att en viss känd veterinär också var skeptisk till vaccineringen och jag var nr 2 som uttryckt min negativa syn på saken. Jag skrev att han skulle vänta och summera vad som hänt inom ett halvår – år.

Sedan okt -09 har rekordmånga dödsstörtningar inträffat runtom på banorna – inte bara under tävling utan också i träning. Det blev så många att folk började reagera och kommentera detta, både runt banorna och i pressen, så tillslut tillsattes en kommité som skulle utreda varför så många dödsstörtningar skett inom travet under en intensiv tid. Jag är klart skeptisk till att de kommit fram till orsaken.

Det är mycket vanskligt att vaccinera en individ som är så högpresterande som våra travhästar idag. Det går åt så mycket näring redan, att hålla kroppen i form för att orka träna o tävla på elitnivå. Vaccinerna kommer in som en enorm slukare av näring och störande moment i o m virus och gifter som kroppen skall ta sig an.

Det krävs mycket av immunförsvaret under den kommande tiden och de flesta travtränare känner inte till detta och har inte tid att låta hästen vila ut denna påtvingade infektion och giftansamling. Redan dag två och tre efter vaccination har jag sett att man börjar jogga hästarna igen, tyvärr. Är inte kroppen redo då så blir det i värsta fall kollaps vilket många gånger orsakas av hjärtmuskelinflammation på sporthästarna. När hästen sedan segnar ned och dör några veckor eller månader senare kan de flesta inte relatera till vaccineringen.

Stelkramp

För några år sedan fick jag åta mig fall av stelkramp på flera föl på en gård. Innan vi förstod att det var stelkramp hade minst tre föl dött. Veterinären visste inte vad som var fel utan trodde det handlade om fölsjuka m blodförgiftning. När jag sedan fick höra om symptomen på fölen via telefon så hörde jag att det handlade om stelkramp. Det visade sig att stona hade fått stelkrapsvaccin några veckor innan fölning. Detta gick rakt ned i fostren och de föddes med stelkramp. Den gården förlorade flera föl den våren pga denna vanskliga vaccinering. Veterinären hävdade med facit i hand att fölen hade fått i sig stelkrampsbakterier via jorden de åt men det går inte att få stelkramp på det viset. I sådana fall skulle mer eller mindre alla hästar få stelkramp någon gång i livet. För att stelkramp skall utvecklas skall Tetanusbakterien bli inkapslad (utan syre) i en nervbana och det sker alltid via ett skär eller sticksår.

Hundar och katter får inte stelkramp.

Är det några som absolut inte får vaccineras så är det dräktiga/gravida och de med kroniska sjukdomar, sk högriskgrupper kallad av vårdapparaten. Det blir problem. Se bara på Blåtungevaccineringen och dess offer.

Vacciner känsliggör individen

En gård som tog hand om katter som inga andra ville ha hade omkring 25 st katter. De vaccinerade alla katter mot kattpest, som var hemma när veterinären kom på besök. Samtliga katter som fick vaccinet fick kattpest medan de katterna som inte var hemma under veterinärbesöket klarade sig – och blev inte ens smittade. Efter det slutade gården vaccinera katterna. Det finns enligt Dr Viera Scheibner inte ett enda vaccin i hela världen som är bevisat säkert eller effektivt och denna kattpesthändelse är bara ett exempel av många, på detta. Vaccinerna känsliggör individen för just de sjukdomarna.

Det finns mycket att syna beträffande vacciner och dess historia och jag behandlar många vaccinskadade djur. Jag vet i alla fall idag att man inte kan lura naturen. Naturen hittar alltid nya virus eller sätt att eliminera individer. Vi kommer inte att komma runt det den kemiska vägen. Bara genom att samspela med naturen och ta vad naturen erbjuder oss i form av läkning och proper näring börjar vi närma oss ett helande på sikt.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Hemsida Djurhomeopat

Läs mer om rabies

Läs mer om blåtunga

Länkar om vaccinationsskador/biverkningar

Många länkar handlar om biverkningar på människor -men det finns även på djur/hundar och det är många mörkertal där ute-som är sjuka-fast inte människor/hundägare sätter vaccinet i samband med sjukdomen/besvären. Det är jag helt 100 på.- Men allt mörkas!!!

Senaste kommentaren

07.11 | 08:54

Googla på Verm-X så får ni fram vart man kan beställa denna produkt/Marianne

25.10 | 19:51

Jag undrar var får jag tag i dessa produkter fick en lista men inget man lägger i vatten vill ha till hunden och mig själv har mycket dåligt immunförsvar

06.10 | 21:02

hej, vart köper man dessa produkterna? mvh grethel

28.09 | 19:13

Hej-Har beslutat att hon blir kvar-vi kämpar på här. Mvh Marianne

Dela den här sidan