Tik säljes (Ev på foder)

Vid intresse skicka mail till; 

marianne.westin58@gmail.com

Berätta om din vardagssituation, arbetstider, hunderfarenhet, mm.