Tezlas Dräktighet VÅREN 2020

23 jan; 2 veckor har gått av dräktigheten=Vecka 2;Zygoterna passerar långsamt genom äggledarna och når livmodern 12-16 dagar efter befruktningen.

21 jan; Tezlas Vikt 14,6 kg .

16 jan; Vecka 1; Äggen (zygoterna) genomgår en intensiv celldelning i äggledarna under de första dagarna efter befruktningen-Celldelningsperioden (från dag 1) omfattar tiden från befruktningen tills de befruktade äggen (zygoterna)fäster  vid livmoderväggen (implantationen). Under den här perioden pågår en intensiv celldelning uten någon markerad celldifferentiering.

9 januari: Tezla dag 12 i löpet: Bosse & Tezla fick till ett förhoppningsvis bra produktionsmöte-så om allt går bra så föds här valpar omkring 12 mars (+- 3-dagar)🙂