14 sept Tezla parad

14 sept har sammanstrålning skett mellan Tezla & Leo. Förhoppningsvis föds här en kull i mitten på nov.

Tezla har börjat löpa

7 sept 2018 började Tezla löpa-(Kan vara någon/några dagar tidigare) Så förhoppningsvis går produktionsmötet bra när hon o hennes kavaljer sammanstrålar.