Eventuellt till hösten-21

 följande krav på dig som intresserad:

+kännedom om rasen.

+tid

+ordnat liv samt ekonomi

+utförlig beskrivning av din vardag (Arbetstider)

+genomtänkt köp

+ personuppgifter (namn, efternamn, tel-nr) +fortsatt kontakt efter eventuellt köp

Skicka mejl till ; marianne.westin58@gmail.com